ระบบรายงานการขายยา
   
   
  ชื่อผู้ใช้  
  รหัสผ่าน  
 
ผู้จัดจำหน่าย คือ ห้างร้าน/บริษัท ที่ซื้อยาจากบริษัท/บริษัทแม่ และนำไปจำหน่ายต่อ